Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami do nauki języków obcych, informatyki, chemii, biologii, fizyki, matematyki. W ostatnim czasie została gruntownie zmodernizowana dydaktyczna baza sportowa, na którą składają się pełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia, obiekty zewnętrzne: boisko do gier zespołowych, boisko do piłki siatkowej, bieżnia do skoku w dal, park fitness. W szkole prężnie działa bogata w księgozbiór biblioteka, dobrze zaopatrzona w nowości wydawnicze, w tym książki wybrane przez samych uczniów. Jest też uruchomiony elektroniczny katalog zbiorów bibliotecznych dostępny dla uczniów w Internecie. Każdy uczeń może korzystać z indywidualnego bibliotecznego konta.

Dzięki dostatecznej ilości sal lekcyjnych, nauka odbywa się na jedną zmianę i ostatnie lekcje kończą się najczęściej o godzinie 1420, a niekiedy o 1510.