WYPOSAŻENIE SZKOŁY

W 2017 roku szkoła uzyskała duże dofinansowanie w zakresie bazy dydaktycznej. Powstała nowoczesna pracownia językowa, wymieniono cały sprzęt w pracowni informatycznej, wyposażono w nowe pomoce naukowe gabinety: biologii, chemii, matematyki, geografii. Została też wykonana gruntowna modernizacja bazy sportowej: remont budynku sali gimnastycznej, remont boiska wielofunkcyjnego, remont bieżni do skoku w dal, powstało nowe boisko do piłki siatkowej, zewnętrzne stanowisko do ćwiczeń fitness oraz wymiana sprzętu w siłowni.

W szkole prężnie działa bogata w księgozbiór biblioteka, ostatnio zaopatrzona w nowości wydawnicze, w tym książki wybrane przez samych uczniów. Jest już uruchomiony elektroniczny katalog zbiorów bibliotecznych dostępny dla uczniów w Internecie. Każdy uczeń może korzystać indywidualnego bibliotecznego konta.

Dzięki dostatecznej ilości sal lekcyjnych, nauka odbywa się na jedną zmianę i ostatnie lekcje kończą się najczęściej o godzinie 1420, a niekiedy o 1510.