PROFIL  GEOGRAFICZNO-SPOŁECZNY

Rozszerzenia

Geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwie lub historia *

Przedmioty do wyboru: historia albo wiedza o społeczeństwie. W tym przypadku realizowany będzie ten przedmiot, który wybierze większość uczniów *

Profil przygotowuje do podjęcia studiów na takich kierunkach jak:

Administracja publiczna, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka i stosunki transgraniczne, geografia, gospodarka przestrzenna, meteorologia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, politologia, socjologia, studia na wydziałach filologicznych, turystyka i rekreacja (biura podróży, hotele, ośrodki sportowe i rekreacyjne), transport i logistyka.

Profil geograficzno-społeczny oferuje:

1. Rzetelne przygotowanie do matury.

2. Zwiększoną liczbę godzin z przedmiotów rozszerzonych.

3. Wycieczki tematyczne. 

4. Warsztaty językowe.

5. Udział w warsztatach i turniejach, debatach oxfordzkich.

6. Zajęcia warsztatowe i terenowe prowadzone przez pracowników naukowych Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

7. Zajęcia terenowe z geografii.

8. Kółka zainteresowań przygotowujące do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.