PROFIL EKONOMICZNY

Przedmioty rozszerzone

1. Matematyka, geografia, język angielski/ niemiecki 1*

Przedmioty do wyboru: język angielski, język niemiecki

Profil przygotowuje do podjęcia studiów na takich kierunkach jak:

Ekonomia, bankowość, administracja, analityka gospodarcza, architektura krajobrazu, ekonomia, europeistyka, filologia angielska, filologia germańska, filologia hiszpańska, filologia włoska, matematyka, sinologia, finanse i rachunkowość, geologia, gospodarka wodna, handel zagraniczny, kartografia, turystyka i rekreacja, zarządzanie i marketing, towaroznawstwo, oceanografia, geografia, turkologia, odnawialne źródła energii, górnictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, międzynarodowe stosunki gospodarcze, geodezja, logistyka, nawigacja, iranistyka, japonistyka.

Ofertę edukacyjną wzbogacamy wieloma atrakcyjnymi przedsięwzięciami i zajęciami.

1. Kółka zainteresowań przygotowujące do udziału w konkursach i olimpiadach z matematyki, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego i wiedzy o społeczeństwie.

2. Kółka konwersacyjne i konkursy językowe.

3. Wyjazdy naukowe na wyższe uczelnie (AGH, UJ, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski).

4. Wykłady i warsztaty z geografii, matematyki, języka angielskiego i niemieckiego prowadzone przez pracowników wyższych uczelni.

5. Zajęcia przygotowujące do egzaminu TOICE. Słownictwo z zakresu Business English i ćwiczenia w językowej komunikacji biznesowej. 

6. Zajęcia warsztatowe i terenowe prowadzone przez pracowników naukowych Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

7. Zajęcia terenowe z geografii.

8. Warsztaty językowe w Instytucie Goethego w Krakowie.

9. Możliwość udziału w wymianie polsko-niemieckiej.

10. Wycieczki krajoznawcze.