PROFIL MEDYCZNO – PRZYRODNICZY

Przedmioty rozszerzone

1. biologia, chemia, matematyka

O tym ,który przedmiot będzie realizowany zadecyduje wybór większości uczniów.

Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu:

Medycyna, medycyna wojskowa, medycyna weterynaryjna, analityka medyczna, farmacja, stomatologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, inżynieria biomedyczna, rehabilitacja, elektro- radiologia, weterynaria, biotechnologia, mikrobiologia, biofizyka, chemia, biologia, psychologia, kosmetologia, dietetyka, leśnictwo, neurobiologia, bioinżynieria, odnawialne źródła energii, technologia żywienia, zdrowie publiczne, wychowanie fizyczne, finanse i rachunkowość, architektura krajobrazu, inżynieria środowiskowa, technologia ropy i gazu, architektura, genetyka, matematyka, dietetyka, zdrowie publiczne.

Proponujemy:

Dla kierunku z matematyką:

1. Atrakcyjne i efektywne zdobywanie wiedzy i umiejętności w dobrze wyposażonych pracowniach.

2. Eksplorację Bieszczadów, poznawanie ich przyrody i tropienie zwierząt wraz z pracownikami naukowymi Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

3. Przygotowanie do olimpiad i konkursów (m. in. Olimpiady Biologicznej, Olimpiady ” O Diamentowy Indeks AGH”, Podkarpackiego Konkursu im. Franciszka Lei, Konkursu im. Jana Marszałka, konkursów chemicznych.

4. Wycieczki połączone z wykładami i warsztatami na uczelniach wyższych ( m. in. na Wydziale Biotechnologii UJ, w Zakładzie Kryminalistyki Politechniki Rzeszowskiej.

5. Współpracę z Politechniką Dziecięcą i spotkania z naukowcami w ramach tych zajęć.

Dla kierunku z językiem angielskim:

1. Opanowanie języka angielskiego w stopniu umożliwiającym skuteczną komunikację w różnych sytuacjach życia codziennego.

2. Realizację wybranych tematów z biologii w języku angielskim.

3. Lekcje umożliwiające przyswojenie terminologii z różnych działów biologii i podstawowego słownictwa z chemii.

4. Lekcje oparte na anglojęzycznych materiałach edukacyjnych z biologii.

5. Wykorzystanie anglojęzycznych publikacji popularnonaukowych do rozszerzenia wiedzy ogólnej i doskonalenia umiejętności językowych.

6. Przygotowanie do korzystania z publikowanego w języku angielskim piśmiennictwa naukowego (analiza, streszczenie).