PROFIL POLITECHNICZNY      

   

Rozszerzenia

1. Matematyka, informatyka, fizyka

2. Matematyka, informatyka, geografia. Przedmioty do wyboru fizyka lub geografia

 

Jest to oferta dla uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, planujących w przyszłości studia na takich kierunkach jak np.

automatyka, architektura, budownictwo, budowa maszyn, matematyka, matematyka stosowana, elektronika, fizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna, zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka, ekonomia, elektromechanika, finanse i rachunkowość,geodezja, górnictwo i geologia, geografia, inżynieria ciepła, mechatronika, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa, biofizyka, wojskowe akademie techniczne, energetyka, telekomunikacja, metalurgia, górnictwo, logistyka, robotyka, lotnictwo i kosmonautyka, inżynieria środowiskowa, inżynieria biomedyczna, inżynieria akustyczna, inżynieria naftowa i gazowa.

Uczniowie zainteresowani architekturą mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności i wzbogacania wiedzy na zajęciach z historii sztuki.

Oprócz lekcji z przedmiotów rozszerzonych proponujemy:

1. Udział w wykładach, warsztatach i pokazach organizowanych przez uczelnie wyższe (m. in. Uniwersytet Jagieloński, Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Rzeszowską) z matematyki, geografii i fizyki.

2. Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym z matematyki, fizyki, geografii, informatyki.

3.Zajęcia dodatkowe przygotowujące do udziału w olimpiadach i konkursach matematycznych, geograficznych, krajoznawczych, fizycznych i informatycznych.

4.Zajęcia terenowe z geografii, w tym zajęcia prowadzone przez pracowników Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

5. Doświadczalne kółko z fizyki połączone z organizacją doświadczeń fizycznych i udziałem w pokazach astronomicznych w Parku Nieba w Stuposianach.

6. Zajęcia dodatkowe z informatyki umożliwiające zdobycie umiejętności z zakresu: – tworzenia serwisów internetowych, -grafiki komputerowej, – robotyki

7. Naukę programowania ( C++, Java, php) od klasy pierwszej w ramach innowacji pedagogicznej.

8. Korzystanie z anglojęzycznych artykułów i tekstów naukowych z informatyki.

9. Wycieczki krajoznawcze.

Matematyka jest obowiązkowym przedmiotem na egzaminie maturalnym.