PROFIL INFORMATYCZNY

Przedmioty rozszerzone – informatyka, matematyka, język angielski.

Profil informatyczny przeznaczony jest dla miłośników nowoczesnych technologii informatycznych. W ramach profilu realizowany jest rozbudowany program nauczania w skład którego wchodzą: programowanie w językach Python i C++, obsługa pakietu biurowego, grafika komputerowa, modelowanie i wydruki 3D oraz robotyka. Szkoła posiada trzy pracownie komputerowe wyposażone w nowoczesne zestawy komputerowe PC oraz sprzęt do robotyki w technologiach Arduino, Lego Mindsotrm EV3 oraz mBot. Szkoła współpracuje z Centrum Mistrzostwa Informatycznego efektem czego są systematycznie organizowane ciekawe konkursy oraz zajęcia pozalekcyjne. LO w Ustrzykach Dolnych jest od kilku lat jedyną szkołą średnią w Bieszczadach, której uczniowie zdają informatykę na egzaminie maturalnym. Realizacja rozszerzonego zakresu programu z matematyki i języka angielskiego daje szerokie możliwości w wyborze atrakcyjnych studiów wyższych.

Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu:

automatyka, architektura, budownictwo, budowa maszyn, matematyka, matematyka stosowana, elektronika, fizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna, zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka, ekonomia, elektromechanika, finanse i rachunkowość,geodezja, górnictwo i geologia, geografia, inżynieria ciepła, mechatronika, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa, biofizyka, wojskowe akademie techniczne, energetyka, telekomunikacja, metalurgia, górnictwo, logistyka, robotyka, lotnictwo i kosmonautyka, inżynieria środowiskowa, inżynieria biomedyczna, inżynieria akustyczna, inżynieria naftowa i gazowa.

Dodatkowo proponujemy:

1. Udział w wykładach, warsztatach i pokazach organizowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

2. Zajęcia dodatkowe rozwijające z informatyki umożliwiające zdobycie umiejętności z zakresu tworzenia serwisów internetowych, grafiki komputerowej (wektory, mapy bitowe), robotyki.

3.Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym z matematyki oraz do udziału w olimpiadach i konkursach matematycznych i informatycznych.

4. Korzystanie z anglojęzycznych artykułów i tekstów naukowych z informatyki.