ROK SZKOLNY 2024 – 2025 REKRUTACJA

Rekrutacja 2024 do Liceum Ogólnokształcącego

im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych rozpoczęta

Zapraszamy uczniów najstarszych klas do wyboru naszego LO,
największej szkoły średniej w Bieszczadach i jednej z najwyższymi wynikami na całym Podkarpaciu.

Oferta kierunków kształcenia dla absolwentów szkoły podstawowej.
Jeden przedmiot do wyboru w trzech kierunkach kształcenia.

Profil

przedmioty rozszerzone

POLITECHNICZNY

matematyka, fizyka, informatyka

INFORMATYCZNY

informatyka, matematyka, język angielski

HUMANISTYCZNY

język polski, historia,
język angielski

GEOGRAFICZNO-SPOŁECZNY

geografia, historia albo wiedza o społeczeństwie, język angielski albo język niemiecki*

MEDYCZNO-PRZYRODNICZY

biologia, chemia,
matematyka

EKONOMICZNY

matematyka, geografia, język angielski albo język niemiecki*

*- szkoła zrealizuje przedmiot wybrany przez większość uczniów w oddziale


Uczniowie zamiejscowi mogą korzystać z Internatu Międzyszkolnego – Bursy Szkolnej.
ul. W. Gombrowicza 37,
38-700 Ustrzyki Dolne,
tel. 13 461-11-04,

e-mail: sosw_ud@poczta.onet.pl

TERMINY REKRUTACJI 2024

  • Złożenie wniosku o przyjęcie do LO (wersja elektroniczna i papierowa) od 13 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do LO o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół – od 21 czerwca do 8 lipca 2024 r. do godz. 15:00.
  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym –do 9 lipca 2024 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 16 lipca 2024 r.
  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginalnego świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły – od 16 do 18 lipca 2024 r. do godz.14:00.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 19 lipca 2024 r. do godz. 12:00.

WYBÓR KIERUNKU KSZTAŁCENIA

Rozszerzenie edukacji z wybranych przedmiotów rozpoczyna się w klasie pierwszej. Oddziały klasy pierwszej są formowane na podstawie wyboru profilu kształcenia, dokonanego przez kandydata z listy zaproponowanej przez szkołę. Każdy profil kształcenia jest wsparty dodatkowymi atrakcyjnymi zajęciami, wycieczkami i projektami edukacyjnymi. Uczniowie mają możliwość zmiany kierunku kształcenia w czasie trwania edukacji licealnej pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych.

Uczniowie mają możliwość zmiany kierunku kształcenia w czasie trwania edukacji licealnej.

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH

zakres nauczania

podstawowy kontynuacja

podstawowy od podstaw

rozszerzony kontynuacja

język angielski język francuski język angielski
język niemiecki język rosyjski język niemiecki

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Corocznie nasza szkoła przygotowuje szeroki wachlarz zajęć poza­lekcyjnych. Rodzaj i charakter zajęć jest dostosowany do potrzeb zgłaszanych przez uczniów. Systematycznie prowadzimy zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry zespołowe, aerobik, plastyczne, twórczo-artystyczne, historii sztuki. Organizujemy także kółka przedmiotowe np.: informatyczne, biologiczne, matematyczne, historyczne. W ramach zajęć pozalekcyjnych szkoła corocznie organizuje różne imprezy kulturalne i artystyczne (spektakle, wieczorki poezji, koncerty, wystawy), które często są oparte na twórczości licealistów. Systematycznie organizowane są Licealne Dni Kultury, podczas których młodzież prezentuje swoje prace w zakresie plastyki, fotografii, muzyki, występów wokalnych, teatralnych, prac literackich i innych.

KONKURSY I OLIMPIADY

Młodzież licealna systematycznie bierze udział w wielu olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach, osiągając bardzo dobre rezultaty. Nauczyciele indywidualnie pracują z uczniami przygotowującymi się do olimpiad i konkursów przedmiotowych, co przynosi wysokie wyniki.

Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczą w zawodach sportowych, szczególnie w takich dyscyplinach jak gry zespołowe, lekka atletyka, aerobik, pływanie.

Wykaz osiągnięć w konkursach na szczeblu centralnym:

rok szkolny

Konkurs

Imię i nazwisko

ucznia

Osiągnięcia

2021/22

Olimpiada O Diamentowy Indeks AGH z geografii

Dawid Psonak
Kinga Sopata
Wiktoria Szewczyk

Laureat II stopnia
laureatki III stopnia

2021/22

Olimpiada Języka Niemieckiego

Maximilian Źrółka

finalista

2021/22

XX Ogólnopolski Konkursu na Pracę z Literatury organizowanego przez Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach.

Eliza Skiba

Laureatka – II miejsce

2021/22

Konkurs Wymowy Niemieckiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Maximilian Źrółka

Laureat z I miejscem

2022/23

Olimpiada Języka Niemieckiego

Maximilian Źrółka

Finalista

2022/23

Ogólnopolskie Mistrzostwa IT w Poznaniu w kategorii programowanie

Maciej Pereślucha, Marcin Bihun

I miejsce

2022/23

Olimpiada O Diamentowy Indeks AGH z geografii

Dominik Kapuśniak

Laureat III stopnia

2022/23

Ogólnopolskie Zawody Projektowe Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Patryk Szostak, Karolina Usyk, Diana Szafran

6 miejsce w centralnych zawodach

2022/23

Międzywojewódzki Konkurs Budowy i Programowania Robotów GG Robot

Piotr Krech, Jakub Marciniuk, Kamil Iwańczyk, Miłosz Feculak, Jakub Buziewicz

III lokata

2022/23

Ogólnopolska olimpiada pt. Mitologia Grecka i Rzymska

Diana Szafran, Julia Sikora, Kinga Borzęcka i Dominik Kapuśniak

I miejsce

PROJEKTY EDUKACYJNE

Kadra pedagogiczna szkoły systematycznie przygotowuje projekty edukacyjne, których realizacja jest finansowana przez środki unijne. Dotychczasowe projekty dotyczyły m.in. współpracy transgranicznej pomiędzy LO a partnerskimi szkołami z Niemiec, ze Słowacji i Ukrainy. Dzięki tym inicjatywom uczniowie mają okazję podróżować po krajach europejskich, poznawać kulturę i współczesność tych państw, spotykać się z rówieśnikami w szkołach o zbliżonym charakterze. Ponadto projekty edukacyjne umożliwiają organizację dodatkowych, bezpłatnych dla uczniów, zajęć dydaktycznych, pozwalających na uzupełnianie oraz pogłębianie wiadomości i umiejętności z różnych przedmiotów.

WYPOSAŻENIE SZKOŁY

Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami do nauki języków obcych, informatyki, chemii, biologii, fizyki, matematyki. W ostatnim czasie została gruntownie zmodernizowana dydaktyczna baza sportowa, na którą składają się pełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia, obiekty zewnętrzne: boisko do gier zespołowych, boisko do piłki siatkowej, bieżnia do skoku w dal, park fitness. W szkole prężnie działa bogata w księgozbiór biblioteka, dobrze zaopatrzona w nowości wydawnicze, w tym książki wybrane przez samych uczniów. Jest też uruchomiony elektroniczny katalog zbiorów bibliotecznych dostępny dla uczniów w Internecie. Każdy uczeń może korzystać z indywidualnego bibliotecznego konta.

Dzięki dostatecznej ilości sal lekcyjnych, nauka odbywa się na jedną zmianę i ostatnie lekcje kończą się najczęściej o godzinie 1420, a niekiedy o 1510.

WYBIERZ SWÓJ PROFIL