EGZAMIN MATURALNY

Od uzyskanego wyniku na egzaminie zależy powodzenie absolwenta przy ubieganiu się o miejsce na wybranym kierunku studiów wyższych. Liceum Ogólnokształcące jest typem szkoły, która daje najpełniejsze możliwości przygotowania do egzaminu maturalnego, co jest związane ze stosunkowo dużą liczbą godzin w szkolnym planie nauczania przeznaczoną na przedmioty egzaminacyjne.

Uzyskiwane wyniki na zewnętrznym egzaminie maturalnym przez młodzież ustrzyckiego LO są bardzo dobre i świadczą o rzetelnej pracy naszej szkoły.

Egzamin 2021 r.

Liceum Ogólnokształcące

przystąpiło do egzaminu

zdało

%

średni wynik w województwie w LO

81

79

97,5

90

Egzamin 2020 r.

Liceum Ogólnokształcące

przystąpiło do egzaminu

zdało

%

średni wynik w województwie w LO

81

77

95

90

Egzamin 2019 r.

Liceum Ogólnokształcące

przystąpiło do egzaminu

zdało

%

średni wynik w województwie w LO

66 66 100 90

Egzamin 2018 r.

Liceum Ogólnokształcące

przystąpiło do egzaminu

zdało

%

średni wynik w województwie w LO

60 60 100 93

 

Wielu uczniów wybiera do egzaminu maturalnego po kilka przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Wyniki uzyskane na egzaminie w zdecydowanej większości są wyższe od wyników w całym okręgu.

Corocznie grupa pracowitych uczniów osiąga najwyższe – 100–95% wyniki z niektórych przedmiotów (matematyka, język angielski, język polski, historia sztuki). Często średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów są dużo wyższe niż średnie wyniki w kraju i okręgu. Poniżej podajemy wyniki z przedmiotów z 2020 r.

przedmiot

Wynik LO Ustrzyki Dolne w %

Wynik LO

województwo w %

j. polski

65

57

matematyka rozszerz.

40

39

biologia

40

36

geografia

45

37

historia

56

43

historia sztuki

85

43

 

Wyniki maturalne wybranych szkół w zakresie zdawalności

szkoła procentowy wynik szkoły liczba zdających
LO Ustrzyki Dolne 97,5 81
LO Rymanów 84 87
LO Iwonicz 73 15
LO Miejsce Piastowe 63 84
LO Lesko 95 37
Bieszczad. Zespół Szkół Zaw. Ustrzyki Dolne 46 28
Technikum w Lesku 46 37
Technikum Leśne w Lesku 85 41

ZNAK JAKOŚCI SZKOŁY

LO w Ustrzykach Dolnych uzyskało w ostatnich latach trzykrotnie znak jakości szkoły wydawnictwa PERSPEEKTYWY w rankingu liceów ogólnokształcących.

2021 BRĄZOWA SZKOŁA -zdawalność egz. maturalnego w 2020 r. 95%

2020 BRĄZOWA SZKOŁA -zdawalność egz. maturalnego w 2019 r. 100%

2019 SREBRNA SZKOŁA -zdawalność egz. maturalnego w 2018 r. 100%

2017 BRĄZOWA SZKOŁA – zdawalność egz. maturalnego w 2016 r. 97%

Jest to wyraz potwierdzenia wysokich wyników na egzaminie maturalnym i w olimpiadach przedmiotowych

 

ABSOLWENCI

Corocznie absolwenci naszego liceum dostają się na różnorodne kierunki studiów wyższych w całym kraju. Często młodzież wybiera z powodzeniem najbardziej elitarne kierunki na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą. Inni absolwenci zdobywają atrakcyjne zawody w szkołach policealnych.

Absolwenci naszej szkoły dobrze radzą sobie na trudnym współczesnym rynku pracy, charakteryzuje ich aktywność, zaradność i kreatywność. Są otwarci na otoczenie, komunikatywni, w większości sprawnie posługują się językami obcymi i umiejętnie stosują w życiu technologię informacyjną.

OPINIE UCZNIÓW O SZKOLE

Wysoki poziom nauczania.    Dobre przygotowanie do matury.  Tolerancja i chęć pomocy innym.  Kontynuowanie tradycji.  Lokalizacja.  Poczucie bezpieczeństwa.  Dobre wyposażenie klas.  Możliwość rozwijania zainteresowań.  Wysoka zdawalność matur.  Imprezy szkolne na wysokim poziomie.  Miła atmosfera.