EGZAMIN MATURALNY

Od uzyskanego wyniku na egzaminie zależy powodzenie absolwenta przy ubieganiu się o miejsce na wybranym kierunku studiów wyższych. Liceum Ogólnokształcące jest typem szkoły, która daje najpełniejsze możliwości przygotowania do egzaminu maturalnego, co jest związane ze stosunkowo dużą liczbą godzin w szkolnym planie nauczania przeznaczoną na przedmioty egzaminacyjne.

Uzyskiwane wyniki na zewnętrznym egzaminie maturalnym przez młodzież ustrzyckiego LO są bardzo dobre i świadczą o rzetelnej pracy naszej szkoły.

Egzamin 2017 r.

Liceum Ogólnokształcące

przystąpiło do egzaminu

zdało

%

średni wynik w województwie w LO

98

93

95

90

Egzamin 2018 r.

Liceum Ogólnokształcące

przystąpiło do egzaminu

zdało

%

średni wynik w województwie w LO

60

60

100

90

 

Wielu uczniów wybiera do egzaminu maturalnego po kilka przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Wyniki uzyskane na egzaminie w zdecydowanej większości są wyższe od wyników w całym okręgu.

Corocznie grupa pracowitych uczniów osiąga najwyższe – 100–95% wyniki z niektórych przedmiotów (matematyka, język angielski, język polski, historia sztuki). Często średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów są dużo wyższe niż średnie wyniki w kraju i okręgu. Poniżej podajemy wyniki z przedmiotów z 2018 r.

przedmiot

Wynik LO Ustrzyki Dolne w %

Wynik LO

województwo w %

j. ang. podst.

79,7

77

matematyka podst.

74

64

j. polski

67,5

47

historia

33

32

geografia

43,2

36

biologia

44,2

35

Wyniki maturalne wybranych szkół w zakresie zdawalności

szkoła procentowy wynik szkoły liczba zdających
LO Ustrzyki Dolne 100 60
LO Rymanów 98 91
LO Iwonicz 39 18
LO Miejsce Piastowe 57 86
LO Lesko 98 58
Liceum Plastyczne Lesko 92 13
Bieszczad. Zespół Szkół Zaw. Ustrzyki Dolne 33 18
Technikum w Lesku 60 35
Technikum Leśne w Lesku 85 41

 

ABSOLWENCI

Corocznie absolwenci naszego liceum dostają się na różnorodne kierunki studiów wyższych w całym kraju. Często młodzież wybiera z powodzeniem najbardziej elitarne kierunki na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą. Inni absolwenci zdobywają atrakcyjne zawody w szkołach policealnych.

Absolwenci naszej szkoły dobrze radzą sobie na trudnym współczesnym rynku pracy, charakteryzuje ich aktywność, zaradność i kreatywność. Są otwarci na otoczenie, komunikatywni, w większości sprawnie posługują się językami obcymi i umiejętnie stosują w życiu technologię informacyjną.

OPINIE UCZNIÓW O SZKOLE

Wysoki poziom nauczania.    Dobre przygotowanie do matury.  Tolerancja i chęć pomocy innym.  Kontynuowanie tradycji.  Lokalizacja.  Poczucie bezpieczeństwa.  Dobre wyposażenie klas.  Możliwość rozwijania zainteresowań.  Wysoka zdawalność matur.  Imprezy szkolne na wysokim poziomie.  Miła atmosfera.