STYPENDIA NAUKOWE I SPORTOWE

Za solidną pracę i osiągnięcia w nauce a także sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz w rywalizacji sportowej ustrzyccy licealiści są nagradzani stypendiami finansowymi oraz nagrodami. Licealiści otrzymują stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Podkarpackiego i Burmistrza Ustrzyk Dolnych.