PROFIL INFORMATYCZNY

Rozszerzenia – informatyka, matematyka, język angielski.

Specjalności do wyboru- robotyka, technologie internetowe i mobilne.

Profil informatyczny przeznaczony jest dla miłośników nowoczesnych technologii informatycznych. w ramach profilu realizowany będzie autorski rozbudowany program informatyczny wzmocniony dodatkowym przedmiotem do wyboru dla ucznia: robotyka albo technologie internetowe i mobilne. Zajęcia będą prowadzone w nowoczesnej pracowni komputerowej, wzbogaconej o zestawy do robotyki ( mindstorms i arduino) oraz najnowsze urządzenia wyjściowe (drukarka 3D). Realizacja rozszerzonego zakresu programu z matematyki i języka angielskiego da szerokie możliwości w wyborze studiów wyższych.

Przykładowe kierunki studiów po ukończeniu profilu:

automatyka, architektura, budownictwo, budowa maszyn, matematyka, matematyka stosowana, elektronika, fizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna, zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka, ekonomia, elektromechanika, finanse i rachunkowość,geodezja, górnictwo i geologia, geografia, inżynieria ciepła, mechatronika, inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa, biofizyka, wojskowe akademie techniczne, energetyka, telekomunikacja, metalurgia, górnictwo, logistyka, robotyka, lotnictwo i kosmonautyka, inżynieria środowiskowa, inżynieria biomedyczna, inżynieria akustyczna, inżynieria naftowa i gazowa.

 

Dodatkowo proponujemy:

1. Udział w wykładach, warsztatach i pokazach organizowanych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie.

2. Zajęcia dodatkowe rozwijające z informatyki umożliwiające zdobycie umiejętności z zakresu tworzenia serwisów internetowych, grafiki komputerowej (wektory, mapy bitowe), robotyki.

3.Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym z matematyki oraz do udziału w olimpiadach i konkursach matematycznych i informatycznych.

4. Korzystanie z anglojęzycznych artykułów i tekstów naukowych z informatyki.